Token – co to jest?

Początkowo w świecie cyfrowych walut królowały dwa słowa: Bitcoin i blockchain. Potem pojawiło się jeszcze jedno: token. Warto to ostatnie dokładniej poznać, gdyż wprowadza nowe, różne kategorie aktywów cyfrowych.

Token kontra kryptowaluta

Zacznijmy od porównania z kryptowalutą, cyfrowym środkiem płatniczym. Ma swój własny, niezależny łańcuch blockchain. Proces tworzenia nowej kryptowaluty jest zwykle złożony i czasochłonny.

Token to nośnik wartości lub prawa, do skorzystania z produktu lub usługi. Może być ułamkową częścią wartości firmy, nieruchomości, dzieła sztuki. Również projektu, który dopiero powstaje. Token może umożliwiać zakup konkretnych produktów lub skorzystanie z pewnych usług zastrzeżonych dla jego właściciela. Jest przyporządkowany do konkretnej kryptowaluty, do jej łańcucha blockchain. Proces tworzenia tokenów jest szybki. Można go zautomatyzować, poprzez stworzenie odpowiednich procedur.

Jak powstaje token?

Tokeny powstają w procesie tokenizacji, podczas którego są przypisywane do niego prawa. To mogą być prawa do wartości, usług, towarów. Istnieje nieskończenie wiele możliwości. Ograniczeniem jest jedynie inwencja twórcy tokena.

Tokeny – podział i krótki opis

  • Tokeny użytkowe (utility tokens) zapewniają dostęp do towarów i usług, które dany projekt udostępnia lub uruchomi w przyszłości. Mogą być również wykorzystywane jako rodzaj rabatu lub dostępu premium do towarów i usług.
  • Tokeny bezpieczeństwa (security tokens) reprezentują aktywa, które mogą zastępować rzeczywiste, fizyczne instrumenty finansowe. Takie jak aktywa spółek, wypłat odsetek, zyski lub prawa do dywidend. Pod względem funkcji ekonomicznej tokeny te są analogiczne do akcji, obligacji czy instrumentów pochodnych.

Można też spotkać pojęcie tokena płatniczego. To po prostu kryptowaluta, mająca własny łańcuch blockchain, jak Bitcoin, Monero czy Ethereum.

Czym jest tokenizacja?

Tokenizacja to przypisywanie praw do tokena, czyli to proces przekształcania praw fizycznych w zasoby cyfrowe. Każdy rodzaj praw może być tokenizowany.

Najprostszy przykład to zabezpieczenie 1 mln USD i wyemitowanie 1 miliona tokenów. Do 1 tokena będzie przypisana wartość 1 USD.

Można podzielić nieruchomość komercyjną (tzn. jej wartość) na tysiąc części i wyemitować tysiąc tokenów. Łatwiej znaleźć inwestora na x tysięcznych części drogiej nieruchomości niż na całość.

Tokenizacja to rynek o niewyobrażalnie dużej wartości, który dopiero powstaje. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

ICO, STO – to następcy IPO?

ICO, czyli “Initial Coin Offering” to metoda finansowania społecznościowego. Polega na zbieraniu kapitału przez startupy za pomocą wyemitowanych tokenów. Umożliwia szybkie pozyskanie kapitału. Braku uregulowań prawnych powoduje, że nie wymaga wielu formalności. UWAGA: brak uregulowań prawnych stwarza pole do nadużyć.

Tradycyjna metoda pozyskiwania kapitału na giełdzie, czyli IPO “Initial Public Offering” jest obwarowana szeregiem przepisów, co sprawia, że procedura jest długa i kosztowna.

Alternatywą jest STO – “Security Token Offering”. Kapitał jest pozyskiwany przez emisję tokenów bezpieczeństwa, co zapewnia bezpieczeństwo emisji. Tokeny bezpieczeństwa podlegają przepisom i regulacjom rynku finansowego.

Tokenizacja – przykłady z życia wzięte!

Tokenizacja energii z odnawialnych źródeł – projekt Copernic. Polski przykład połączenia innowacyjnych technologii. Tokeny będą umożliwiały nabywanie udziałów w farmach fotowoltaicznych. Będzie można je akumulować, sprzedawać, płacić nimi za prąd. Będą notowane na giełdzie.

Tokenizacja przemysłu naftowego na przykładzie Ziyen Energy. To tokenizacja produktywnych zasobów energii, w tym ropy naftowej – artykuł Anny Jankowskiej – Kruszewskiej.

Tokenizacja nieruchomości – zamiana prawa własności na tokeny na przykładzie projektu Atlant, opisanego przez portal Tokeny.pl

Tokenizacja dzieł sztuki na przykładzie ArtSquareartykuł Anny Jankowskiej – Kruszewskiej.

Klub piłkarski Juventus Turyn jako pierwszy na świecie uruchamia swój własny token, w nowatorskiej dla tej branży metodzie pozyskiwania kapitału Fan Token Offering (FTO™). Następne kluby piłkarskie zaczynają podążać drogą Juve.

Stokenizować można też siebie. Przykłady – Przemysław Saleta, Rahim Blak

Cyfrowe tokeny i kryptowaluty są niezbędne na rynku aktywów cyfrowych. Znajomość różnic między kryptowalutą a tokenem jest niezbędna, by na tym rynku swobodnie się poruszać. Posiadanie tej wiedzy może pomóc potencjalnym inwestorom lepiej ocenić zarówno istniejące tokeny, jak i kryptowaluty.