Co to jest kryptowaluta?

Teraz pora na podstawowe informacje o kryptowalutach

Teraz pora na podstawowe informacje o kryptowalutach, które później szczegółowo (i mam nadzieję przyjaźnie) będę omawiał na łamach tego bloga.

Zacznijmy od cech wspólnych.

  • Obrotu kryptowalutami nie nadzoruje żaden regulator.
  • O wartości danej kryptowaluty decyduje podaż i popyt.
  • Rejestr transakcji jest jawny, publiczny i anonimowy.
  • Transakcja już zawarta nie może zostać unieważniona, zablokowana, anulowana, zmieniona.
  • Kryptowaluty są przyjazne. Można je wysłać o dowolnej porze, z dowolnego miejsca, praktycznie w dowolne miejsce na ziemi.
  • Kryptowaluty są bezpieczne. Weryfikacja transakcji za pomocą technik kryptograficznych, rozproszone rozlokowanie równorzędnych kopii systemu na całym świecie uniemożliwia manipulacje przy jego treści i zablokowanie jego działania.
  • Oprogramowanie obsługujące transakcje jest typu Open Source, co zapewnia jego stabilność, niezawodność i bezpieczeństwo.
  • Koszty ponoszone z tytułu wykonywania płatności czy przesyłania kryptowalut są znikome.

W przypadku kryptowalut nie ma instytucji nadrzędnej np. Banku Centralnego, rządu …, który może sterować przepływem lub ilością cyfrowych środków, będących w obiegu.
O cenie danej cyfrowej waluty decyduje to, za ile ktoś ją zechce kupić. 

Prześledźmy na przykładzie bitcoina (BTC)  jak kształtowały się ceny kryptowalut. 

Na początku nie było rynku wymiany BTC na cokolwiek. Pierwsi użytkownicy kryptowalut to głównie fani kryptografii, którzy sobie nawzajem (po ustaleniu ceny) przesyłają BTC. Zwykle uzyskują cenę bliską zeru.  W marcu 2010 roku user “SmokeTooMuch” próbował sprzedać w sieci (w drodze przetargu) 10 000,00 BTC za 50$, ale nie znalazł nabywcy. 17 marca 2010 roku rusza giełda Bitcoin Market.coin. Kurs BTC/USD: 0,003.  22 maja 2010 r. Laszlo Hanyecz wykonuje pierwszą legalną transakcję kryptowalutą kupując w pizzerii Papa John’s w Jacksonville na Florydzie dwie pizze za 10 000,00 BTC.

Jawny, publiczny i anonimowy rejestr transakcji zapewnia technologia blockchain. Dzięki blockchain’owi zawartej transakcji nie można unieważnić, zablokować, anulować ani zmienić. Technologia ta zapewnia stabilność systemu i jego bezpieczeństwo.

W przypadku ogromnej większości cyfrowych walut ich liczba, która może być wygenerowana, jest ograniczona. Tempo generacji nowych jednostek jest regulowane. Zapobiega to inflacyjnemu spadkowi ich wartości. Do ich tworzenia stosuje się kryptograficzne techniki szyfrowania, które umożliwiają regulację tempa przybywania nowych jednostek. 

Czym jest portfel kryptowalut? 

Kryptowaluty przechowujemy w cyfrowych portfelach.  Portfel kryptowalut to program, który przechowuje klucze prywatne i publiczne oraz współpracuje z łańcuchami bloków (blockchain), aby umożliwić użytkownikom wysyłanie i odbieranie cyfrowej waluty oraz sprawdzanie ich salda. 

Jeśli chcesz korzystać z Bitcoina lub innej kryptowaluty, musisz mieć portfel cyfrowy.

Jak pracują cyfrowe portfele? 

Nazwa portfel mylnie sugeruje, że trzymamy w nim waluty, ale tak nie jest.  W przeciwieństwie do tradycyjnych portfeli (które nosimy w kieszeni lub w torebce), cyfrowe nie przechowują naszych cyfrowych środków.  Kryptowaluty nie są przechowywane w pojedynczym miejscu i nie istnieją w fizycznej formie. Wszystko, co istnieje, to cyfrowe zapisy transakcji przechowywane w łańcuchu blockchain. 

Gdy ktoś wysyła Ci bitcoiny lub inną cyfrową walutę, w rzeczywistości przesyła „certyfikat” własności monet na adres Twojego portfela. Adresem Twojego portfela jest Twój klucz publiczny. Abyś mógł wydawać swoje kryptomonety, klucz prywatny przechowywany w Twoim portfelu musi być zgodny z jego adresem (kluczem publicznym), do którego przypisana jest waluta. Jeśli klucze publiczne i prywatne są zgodne, saldo w portfelu cyfrowym odbiorcy wzrośnie, a nadawcy odpowiednio spadnie. 

Nie ma fizycznej wymiany prawdziwych monet. Zawarcie transakcji generuje zapis w łańcuchu blockchain, który skutkuje zmianą salda w cyfrowym portfelu.